Voor pijnklachten kunt u ons ook in het weekend bereiken. Ons servicenummer is 030-242 60 80

Privacyverklaring (conform AVG)

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor.  Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft.
- Download hier onze volledige privacyverklaring (in PDF formaat)   [ Download ]
 
Formulieren omtrent AVG Privacywetgeving
- Toestemmingsformulier: Download formulier   [ Download ] 
- Formulier Intrekking Akkoordverklaring Patiënt   [ Download ]