Telefoonnummer: 085 130 15 99

Voor pijnklachten kunt u ons ook in het weekend bereiken. Ons servicenummer is 085 130 15 99

Garantievoorwaarden

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een uitgevoerde behandeling, dan zullen we ons uiterste best doen om het probleem op te lossen. Het beste is om het probleem direct met uw behandelaar, tandarts of tandprotheticus te bespreken. Meestal komt u samen tot een oplossing.


Als blijkt dat uw klacht gegrond is, voeren we onder garantie een nieuwe behandeling uit. Als blijkt dat er binnen de garantieperiode iets niet goed is gegaan, dan herstellen we dit volgens de volgende garantievoorwaarden:

Behandeling Garantieperiode
Implantaat 5 jaar

 

 1. Het gebit dient minstens eenmaal per zes maanden gecontroleerd te worden. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is NKOI niet aansprakelijk voor ontstane schade.
   
 2. De mondhygiëne adviezen dienen steeds nauwgezet opgevolgd te worden, dit ter beoordeling van de behandelaar.
   
 3. Derden (zijnde niet partner van NKOI) mogen geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit hebben aangebracht.
   
 4. De nota waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.
   
 5. De garantie gaat in op de datum dat de implantoloog de nacontrole heeft gedaan en heeft geconstateerd dat de implantaten goed zijn vastgegroeid.
   
 6. De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens de navolgende staffel. 
  Bij een 5-jarig garantietermijn: 
  het 1e jaar: 100 % 
  het 2e jaar: 80 % 
  het 3e jaar: 60 % 
  het 4e jaar: 40 % 
  het 5e jaar: 20 % 
   
 7. Onder “kosten” wordt verstaan het bedrag dat normaliter in rekening zou worden gebracht op het moment van uitvoeren van de behandeling onder garantie. Patiënt dient derhalve het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden. Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties aan door veroorzaakt door (externe) invloeden zoals: 
  - onvoldoende mondhygiëne
  - roken
  - endodontische problemen
  - paradontale problemen
  - ongeval
  - knarsen
  - veranderd medicatiegebruik
  - verandering in de algemene gezondheid
  - gebruik van hormoonpreparaten
  - osteoporose
  - diabetes
   
 8. Indien u besluit de reparatie of het herstel elders uit te laten voeren vervalt het recht op garanties.
   
 9. Noodzakelijke controles en of röntgenfoto’s vallen niet onder de garantieregeling.
Adres

Esdoornlaan 4
2161 MR LISSE


Contactgegevens


Tel.  085 130 15 99
E-mail: info@nkoi.nl 

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9:00 - 12:00 en van 14:00 - 17:00 uur.

Op vrijdag zijn wij wij telefonisch bereikbaar van 9:00 - 12:00 uur.

© , NKOI | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022